Dilar Pereira: "Sirone" (técnica mista - analógico e digital, 2016), 4 de Novembro de 2016